BS Prefabrik

Alışveriş Merkezleri Çözümleri

Prefabrikasyondan yapılan fabrika binaları hızlı bir şekilde kurulur. Geleneksel tuğla ve harç inşaattan neredeyse yüzde elli daha az zaman alır. Bu nedenle bu yeni inşaat teknolojisi, günümüzde endüstriyel inşaat için en çok tercih edilen seçenekler arasındadır.

Prefabrik Alışveriş Merkezlerinin Avantajları

Kalite

 • Yüksek mekanik teknolojiye sahip kontrollü üretim ortamında yüksek kaliteli ürünler üretilebilmektedir.
 • Belirli bir işte uzmanlaşmış kalifiye elemanlar verimliliği artırır ve hataları azaltır.
 • Planlama sayesinde hava şartlarının etkileri minimuma indirilir.
 • Endüstriyel yapım sistemleri ile yapı elemanlarında kaliteli yüzeyler elde edilebilmektedir.
 • Üretimdeki tekrar, uzmanlaşmayı getirmektedir.

Maliyet

 • Yapım alanında ki işçilik önemli ölçüde azalmaktadır.
 • Atık malzemeler önemli ölçüde azaltılır ve tekrar kullanılabilir.
 • Kalıplar birçok sefer kullanılabilmektedir.
 • Üretim kalitesi ve kontrolü sayesinde ürünün düzeltme işleri önemli ölçüde azalmaktadır.
 • İklime bağlı zaman kayıpları engellendiği için yapım süreci kısalmaktadır.
 • Üretim sürecinin hızı nedeniyle enflasyondan daha az etkilenilir.
 • Etkin yalıtım yapabilen elemanlar üretilebilmektedir.
 • Prefabrike yapımda, planlanan bütçenin dışına çıkma riski daha azdır.

Zaman

 • Yapım yerinin dışında üretim ve basitleştirilmiş kurulum detayları sayesinde yapım süreci önemli ölçüde azalmıştır.
 • Zaman planlaması dahilinde yapım süreci, yönetilebilir bir çizelgeye sahip olmaktadır.
 • Hafriyat işleri sırasında inşaat bileşenleri üretilebilir ve inşaat yapım süresini kısaltabilir.

Güvenlik

 • Makine yoğun yapım süreci ile işçilik en aza indirilir; güvenli ve sistematik çalışma ortamı sağlanır.

Ekolojik

 • Prefabrike yapım yöntemi ile birlikte malzeme sarfiyatı en aza inmektedir ve ham madde ile enerji kaynaklarından en fazla düzeyde yararlanılabilmektedir.
 • Şantiye alanında yapılan iş azaldıkça çevreye verilen rahatsızlık ve kirlilik azalır.
 • Detayların rasyonel çözümüyle birlikte etkin yalıtım sağlayan ürünler üretilebilmektedir. Bu enerji etkin elemanlar karbon emisyonuna katkı sağlamaktadır.

Temizlik ve düzenlilik

 • Bileşenlerin ve malzemelerin sistemli olarak depolanması ve kullanılması, temiz bir yapım alanı sağlar.
 • Yapım alanında oluşan sarfiyat azalır.
 • Destek ve kalıp malzemeleri minimum düzeyde kullanılır.