Aşağıya Kaydır

Sürdürülebilirlik 

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG) zorunluluk değil,

vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz Güvenli çalışma ortamının güvenilir, güçlü ve dayanıklı bir organizasyonun temel taşı olduğuna ve çalışanlarına, paydaşlarına ve etkileşim içinde olduğu herkese yönelik oluşabilecek her türlü zararın önlenebileceğine inanıyoruz. Dünyanın birçok noktasında görev yapan her bir çalışanımızın işini güvenli bir şekilde tamamlamasını ve evlerine sağlıklı şekilde dönmesini sağlamak en önemli sorumluluğumuz.

İSG yönetimi şirketin temel değerleri ve performans kriterleri arasında yer almakta, Yönetim Kurulu seviyesinde temsil edilmektedir.

BS Prefabrik her çalışanı güvensiz bir ortamda işe başlamama ve işi durdurma hakkına sahiptir.

İSG kapsamındaki temel ilke ve değerlerimiz;

İş güvenliğinde örnek ve sahiplenen yöneticiler

Sürekli gelişimi ve önleyici risk yönetimini esas alan yönetim şekli

Bilinçli ve eğitimli çalışanlar

Altyüklenicileri sisteme dahil etme ve performans takibi 

Uyumluluk ve performans takibi

İyi uygulamaları teşvik etme ve ödüllendirme

Çevre

Çevresel etkimizi azaltmayı iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz

İşimizi, çevresel etkilerini en aza indirerek ve kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanarak yapmakta kararlıyız.

  • Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede, yerel ve ulusal kanunlar ile uluslararası standartlar doğrultusunda tüm gereklilikleri yerine getiririz
  • Faaliyetlerimizin etkisini en aza indirmek için mevcut en iyi teknolojileri (Best Available Technology) uyguluyor
  • Faaliyetlerimizin çevresel yönlerini uygun şekilde yönetmek için prosedürleri belirleyip, eğitimler veriyoruz
  • Sürekli iyileştirme sağlamak için ölçülebilir hedeflere ve sektördeki en iyi uygulamalara karşı çevresel performansımızı planlıyor, gözden geçiriyor ve değerlendiriyoruz
  • Kurumsal çevresel performansımızı izleyip raporluyoruz
  • ISO 14001:2015 Çevresel Yönetim Sistemleri Standardı ile tam uyum içerisinde olmaya özen gösteriyoruz
  • Paydaşlarla etkin ve aktif iletişim sağlıyoruz

 

Çeşitlilik ve Eşitlik

Şirketimizi geleceğe taşıyacak en büyük paydaşımız çalışanlarımız

Farklı ülkelerde operasyonlar yürüten BS Prefabrik çalışanlarımızın cinsiyet, milliyet, etnik köken, sosyal altyapı, engellilik, politik görüş, inanç ve yaş farklılığı gibi özelliklerini şirketimizin insan kaynakları değeri olarak kabul ediyor ve farklılıkları her zaman zenginlik olarak gören kapsayıcı insan kaynakları politikalarını benimsiyoruz.

İLETİŞİM FORMU